Miljøpolitik

 

Faurkilde.dk vil løbende, aktivt og systematisk arbejde for at minimere belastningen

af det eksterne miljø, hvor det er økonomisk og teknisk muligt.

De vigtigste indsatsområder for at udleve miljøpolitikken er:

  • Minimere udledning af skadelige stoffer fra trækkerne.
  • Forebygge uheld, og begrænse følger af uheld, som kan skade det eksterne miljø.
  • Foretrække miljøbevidste leverandører og samarbejdspartnere.

Virksomheden vil:

  • Kortlægge miljøpåvirkningen og forny handleplanerne på årlig basis.
  • Sikre at chaufførerne kender og forstår miljøpolitikken og handler derefter.
  • Sikre at chaufførerne inddrages i handleplanerne, hvor det er relevant.
  • Overholde gældende love og regler.

  Peter Frandsen, 2. marts 2020.